Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

paapi
paapi
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

October 29 2017

paapi
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

September 27 2017

paapi
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaa-antimatter a-antimatter
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viaa-antimatter a-antimatter
paapi
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
paapi
5749 4cba 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viablocked blocked

September 19 2017

paapi
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

August 27 2017

paapi
paapi
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viairmelin irmelin

August 07 2017

paapi
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viablocked blocked
paapi
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

July 29 2017

paapi
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless

July 06 2017

paapi

July 01 2017

paapi
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viairmelin irmelin

April 27 2017

paapi
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
paapi
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)

April 13 2017

paapi
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska

April 05 2017

paapi
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viagoszko goszko

March 31 2017

paapi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl