Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

paapi
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska

April 05 2017

paapi
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viagoszko goszko

March 31 2017

paapi

March 17 2017

paapi

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viagoszko goszko
paapi
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viagoszko goszko
paapi
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viagoszko goszko
5548 46e6 500
Reposted fromamatore amatore viagoszko goszko

March 10 2017

paapi
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin

March 07 2017

paapi
2835 8379 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viairmelin irmelin
paapi
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
paapi
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

February 23 2017

paapi
7891 6c84
paapi
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viategoniema tegoniema

February 20 2017

paapi
9769 4b13
Reposted fromdailylife dailylife
paapi
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viagoszko goszko
paapi
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult

February 19 2017

paapi
4007 bde2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoszko goszko
paapi
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viagoszko goszko
paapi
Miała nadzieję, że już go nie kocha, że to minęło. Tak bardzo się starała, żeby to minęło. Ostatnie pół roku to był właściwie odwyk. Odwyk od niego, od jego wariackiej miłości, od pocałunków, jego fantazji, jego wygłupów, jego napadów melancholii, jego niezwykłości. Nie udało się.
— "Zabili mnie we wtorek" - Piotr Wereśniak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viagoszko goszko

July 05 2015

paapi
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl