Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

paapi
4007 bde2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoszko goszko
paapi
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viagoszko goszko
paapi
Miała nadzieję, że już go nie kocha, że to minęło. Tak bardzo się starała, żeby to minęło. Ostatnie pół roku to był właściwie odwyk. Odwyk od niego, od jego wariackiej miłości, od pocałunków, jego fantazji, jego wygłupów, jego napadów melancholii, jego niezwykłości. Nie udało się.
— "Zabili mnie we wtorek" - Piotr Wereśniak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viagoszko goszko

July 05 2015

paapi
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viabanshe banshe

July 01 2015

paapi
1048 6d7d 500
Reposted fromawkwardx awkwardx viamojanostalgia mojanostalgia

June 22 2015

paapi
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaagowa agowa

June 16 2015

paapi
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viabloodymonk bloodymonk

June 15 2015

paapi
Kobieta się nie rzuca w romans z innym, jeżeli mąż zaspokaja jej podstawowe potrzeby - bycia kochaną, ważną i szanowaną. Jeżeli żona jest szczęśliwa z innym, to oznacza, że znalazła tam coś, czego Pan jej nie mógł lub... lub nie chciał dać.
— "Nigdy w życiu!" (2004)
Reposted fromobliviate obliviate viawonderwall wonderwall

June 11 2015

paapi
3755 c35c 500
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viabomdia bomdia

June 08 2015

paapi
0883 4f42 500
Reposted fromczejen666 czejen666 viaohwowlovely ohwowlovely
paapi

June 07 2015

paapi
5542 981f
Reposted fromrevalie revalie viablocked blocked

May 27 2015

paapi
4759 e425
Reposted fromrol rol viakarna karna

May 26 2015

paapi
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka

May 24 2015

paapi

(...)i za nic nie rozumieć, dlaczego myślisz, że cię odrzucam,  jeśli cię nie odrzucam i dziwić się, jak coś takiego mogło przyjść ci do głowy i zastanawiać się, kim jesteś naprawdę

(...)i prosić cię o rękę, mimo że odmawiasz mi już któryś raz, ponieważ ci się wydaje, że mi na tym nie zależy, chociaż zależy mi bardzo, od kiedy zrobiłem to pierwszy raz i potem włóczyłem się po mieście, które wydawało się puste bez ciebie i chcieć tego czego ty chcesz i wiedzieć że zatraciłem się cały i mimo to wiedzieć, że przy tobie jestem bezpieczny i opowiadać ci o sobie najgorsze rzeczy i dawać ci to, co we mnie najlepsze, bo jesteś tego warta i odpowiadać na twoje pytania chociaż wolałabym tego nie robić

(...)i mówić ci prawdę, kiedy wcale tego nie chcę i zachowywać się uczciwie dlatego, że wiem, że tego sobie życzysz i gdy myślę, że wszystko skończone, czepiać się ciebie przez króciutkie dziesięć minut, zanim na dobre wyrzucisz mnie ze swojego życia i zapominać kim jestem i próbować być bliżej...

— Sarah Kane „Łaknąć”
Reposted frompasazerka pasazerka viawrazliwa wrazliwa
paapi
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze? - Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on okazuje się śmiać z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— zabka i te pytania przy winie
Reposted fromzabka zabka viawrazliwa wrazliwa
paapi
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viawrazliwa wrazliwa
paapi

May 23 2015

paapi
;)
Reposted fromIriss Iriss viaBlackRaven13 BlackRaven13

May 21 2015

paapi
7970 13ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl